Recertyfikacja Systemu SUS 2.0

Recertyfikacja Systemu SUS 2.0

Perfectio SuS 2.0

W dniu 17.12.2023 roku odbył się planowany audit recertyfikacyjny Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.
Audit przeprowadzony został przez auditora jednostki certyfikującej DEKRA.
W ramach auditu nie stwierdzono niezgodności i tym samym Auditor wiodący zawnioskował o wydanie certyfikatu na kolejne 3 lata.
Jako dobre strony auditor podkreślił silną wizję rozwoju, koncentrację na wymaganiach klienta oraz podejmowanie działań doskonalących.
Czekamy na wydanie nowego certyfikatu!:)