Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://perfectiodc.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Perfectio Development Center Kamil Grzymek (dalej Perfectio DC), z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ryszarda Wagnera 31/5; 52-129 Wrocław
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –kamil.grzymek@perfectiodc.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statystycznych,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

W przypadku wyrażenia zgód/zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, otrzymywanie informacji marketingowych lub handlowych drogą elektroniczną lub tradycyjną informujemy:

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie Perfectio DC.
 2. Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne, jednakże ich niewyrażenie może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert handlowych lub biuletynów oraz innych materiałów od Perfectio DC.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach do momentu odwołania powyższych zgód. W przypadku odwołania tylko części z nich, dane osobowe będą przetwarzane w celach na które zgoda została zachowana.