Postępowanie Reklamacyjne

Postępowanie Reklamacyjne

Na mocy Ustawy dotyczącej praw konsumenta każda osoba korzystająca z usług Perfectio Development Center Kamil Grzymek ma prawo do zgłoszenia reklamacji wobec wykonanej usługi.

Uczestnik szkolenia może wystąpić z reklamacją w przypadku niezgodności usługi w ofertą / umową.

Reklamację prosimy o składanie przy pomocy wypełnionego formularza (do pobrania tutaj) w formie:

  1. Wiadomości e-mail na adres: office@perfectiodc.pl
  2. Listu poleconego na adres:

Perfectio Development Center Kamil Grzymek
Ul. Ryszarda Wagnera 31/5; 52-129 Wrocław

Zgłoszenia reklamacyjne będą podlegały analizie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

Maksymalnie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia otrzymają Państwo pisemną odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne – forma odpowiedzi adekwatna do formy otrzymania zgłoszenia (e-mail lub list polecony).